GDPR

„zScanner používají sestry na mnoha odděleních IKEM každý den. Dle tvrzení zdravotních sester tato aplikace významně zvyšuje efektivitu a značně šetří čas.“

Výhody zScanneru

Jednoduchá a rychlá
fotodokumentace

zScanner umožňuje zdravotním sestrám fotit defekty pacientů (např. dekubity) jednoduše a bezpečně, vlastním telefonem, a přenášet je do nemocničního informačního systému ke kartě pacienta.

Silná bezpečnost

Kybernetická bezpečnost, ochrana dat a soulad s platnou legislativou, jako je například GDPR, zajišťuje produkt SeaCat, vytvořený společností TeskaLabs. Zabezpečení zdravotnických mobilních aplikací touto platformou již prošlo v IKEM úspěšně nezávislou validací soudního znalce pro kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví.

Vytvořeno v IKEM

Aplikace zScanner byla vytvořena v Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), významné české nemocnici. zScanner je v IKEM zdravotními sestrami využívána na mnoha odděleních každý den. Aplikace byla vydaná jako open-source, a je nyní k dispozici i pro ostatní zdravotnická zařízení..

Vlastnosti zScanneru

 • Rychlé, pohodlné a bezpečné focení defektů pacientů (např. dekubity, defekty na chirurgii, či kožním oddělení).

 • Bezpečné nahrání fotografií do nemocničního informačního systému, včetně přiřazení dokumentů přímo ke kartě pacienta.

 • Sestry mohou využít vlastní telefon, a díky tomu tvořit jednoduše dokumentaci kdykoli a kdekoli

 • Jednoduché uživatelské rozhraní a snadná adopce zdravotnickým personálem.

 • Rychlá a jednoduchá integrace se stávajícími informačními systémy.

 • Vysoká úroveň kybernetické bezpečnosti, technologie vyvinuta v souladu s ISO 9001 a metodikou ENISA, validováno soudním znalcem pro kybernetickou bezpečnost v oboru zdravotnictví.

Typické způsoby využití

 • fotodokumentace dekubitů, a průběhů léčby zranění u lůžkových pacientů

 • fotodokumentace pacientů v domácí péči

 • fotodokumentace ran na oddělení chirurgie

 • fotodokumentace pacientů na kožním oddělění

 • ofocování a nahrávání dokumentů lékaři (například vstupní lékařská zpráva, souhlas pacienta)

Funkcionality

 • Přihlášení - zScanner umožňuje přihlášení pomocí jména a hesla, nebo pomocí biometrické autentizace, jako je například otisk prstu.

 • Výběr pacienta - Po přihlášení uživatel vybere příslušného pacienta buď naskenováním čárového kódu, nebo vyhledáním pacienta přímo v databázi nemocničního informačního systému.

 • Vložení platnosti - Sestra může rychle vložit datum platnosti vyšetření, které je pak zapsáno do příslušného foto záznamu.

 • Výběr typu vyšetření - zScanner umožňuje vybrat typ vyšetření z předem definovaného seznamu, aniž by trávil čas tvorbou písemné specifikace. Zdravotní sestra může také doplnit své vlastní poznámky, které budou následně propojeny s příslušnou fotodokumentací.

 • Volitelný popis - Sestra může přiřadit volitelně popis fotky, například, jak se defekt pacienta vyvíjí a jak na něj účinkuje aplikovaná medikace

 • Fotografování defektů - zScanner umožňuje uživatelům pořizovat a nahrávat více fotografií a defektů pacientů najednou. zScanner nahraje fotografie do nemocničního informačního systému a může je přiřadit přímo ke kartě pacienta.

Více informací:

Vyzkoušejte zScanner ve Vaší nemocnici

Napište nám, kontaktuje Vás obchodní zástupce, který Vám zScanner předvede ve Vaší nemocnici

Vaše informace jsou důvěrné a jsou chráněny a nebudou sdíleny s žádnými firmami třetích stran.