Creative Dock, TeskaLabs, Indermedica, Ministry of Industry and Trade and Line 1212 launch indicative test for new COVID-19 coronavirus

🇬🇧 EN: Creative Dock, TeskaLabs, Indermedica, Ministry of Industry and Trade and Line 1212 launch indicative test for new COVID-19 coronavirus

To protect overloaded healthcare professionals from the unnecessary pressure of people, and to help people who are worried about the new type of coronavirus symptom evaluation, the new online Covid-19 Indicative Test was developed by Czech technology firms along with the Ministry of Industry and Trade and the emergency line 1212. The test will be available at koronavirustest.online​, as well as at seznam.cz​.

In the test, everybody can quickly evaluate the symptoms of possible disease and get advice on how to continue. The test is based on the methodology of the World Health Organization (WHO) and the Czech Ministry of Health. The test will be launched under the initiative spojujemecesko.cz​. It will also become part of the Ambulance app. This is one of the reasons why the authors assume that it should reach at least one million users in the first few days of its operation.

“The new app is a good information tool for citizens who need to navigate the information ballast around Covid-19. Of course, it cannot fully replace the diagnostics of a doctor, but it answers all the basic questions, so that the doctors are not occupied answering them.” says Jan Slavík from the information line 1212.

Since the app collects and sends anonymized data, it is necessary to secure it. Therefore, Creative Dock cooperated with TeskaLabs​, a company with primary focus on cyber-security of web, IoT, and mobile apps. Penetration testing was provided for Creative Dock in a short time by volunteering in the current situation.

You can access the test on several websites including the official site: www.corona-check.creativedock.cloud

🇨🇿 CZ: Creative Dock, TeskaLabs, Indermedica, ministerstvo průmyslu a obchodu a linka 1212 spouštějí indikativní test na nový koronavirus COVID-19

Uchránit přetížené zdravotníky před zbytečným náporem lidí i pomoci lidem, kteří mají obavy z nového typu koronaviru, ve správném vyhodnocení symptomů a dalším postupu má nový online ​Indikativní test Covid-19​, který vyvinuly české technologické firmy spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu a linkou 1212. Test bude k dispozici na koronavirustest.online​, dále také na stránkách seznam.cz​.

Test, ve kterém si každý člověk může jednoduše vyhodnotit příznaky případného onemocnění a získat radu, jak se dále zachovat, vychází z metodiky Světové zdravotnické organizace (WHO) i českého ministerstva zdravotnictví. Test se spustí v rámci iniciativy spojujemecesko.cz​. Stane se také součástí aplikace Záchranka. I proto autoři předpokládají, že hned v prvních dnech fungování by se měl dostat minimálně k milionu uživatelů.

“Nová aplikace je dobrým informačním nástrojem pro občany, kteří se jednoduše potřebují zorientovat v informačním balastu panujícím kolem Covid-19. Samozřejmě nemůže plnohodnotně nahradit diagnostiku lékařem, ale může pomoci, aby k lékařům doputovaly jen relevantnější dotazy od pacientů,” komentuje přínos nového testu Jan Slavík z informační linky 1212.

Vzhledem k tomu, že aplikace sbírá a posílá anonymizovaná data, je třeba je zabezpečit. Proto Creative Dock spolupracoval na aplikaci i s firmou TeskaLabs​, která se běžně o bezpečnost webových, IoT a mobilních aplikací stará. Penetrační testování bylo pro Creative Dock zajištěno v krátkém čase formou dobrovolnické pomoci v současné situaci.

Test je k dispozici na koronavirustest.online​.

About the Author

Pavel Enderle

Sales Executive at TeskaLabs
You Might Be Interested in Reading These Articles

TeskaLabs has become a leader of Mobile Healthcare applications in the Health (in) Future Platform

Cellphone instead of a filing cabinet. Until quite recently, doctors at the IKEM hospital in Prague needed to perform photo documentation by first taking pictures with a digital camera, and then downloading and/or uploading them via a computer network to patient cards. A solution to this tedious and time-consuming practice was made possible through the use of mobile scanning technology.

Continue reading ...

healthcare data-privacy

Published on December 10, 2019

TeskaLabs and University hospital in Pilsen launches a pilot of zScanner - open source mobile app for medical photo documentation

zScanner is a mobile application for clinical and medical photo documentation. zScanner enables doctors and nurses to take photos of patient medical records, and of injuries of the patients, and upload them to a hospital information system. zScanner is an application created by the Institute of Clinical and Experimental Medicine in Prague (IKEM), a major Czech hospital, and the largest center of clinical and experimental medicine in the Czech Republic. During the pilot in the University hospital in Pilsen, zScanner is used at a Clinic of Oncology and Radiotherapy, and at the Clinic of anesthesiology, resuscitation and intensive medicine.

Continue reading ...

healthcare data-privacy

Published on September 17, 2020

Personal Data Deindetification: Anonymization

If you manage private data of any kind, you need to be familiar with the process of anonymization and how it can be used to keep the information you store safe from data breaches.

Continue reading ...

gdpr data-privacy

Published on April 16, 2018